Products - Packs 400g. - 500g.


Saraglakia 500g.

Trigonakia 500g.

Kantaifakia 500g.

Touloubakia 400g.

Gemisto Loukoumi 500g.

Kourkoubinia 500g.

Roxakia 500g.

Vienneziko 500g.

Fiogakia 500g.

Foinikakia 500g.

Milopitakia 500g.

Methismeno 400g.

Karidopitakia 400g.

Saraglakia Choc. 400g.

Trigonakia Choc. 400g.

Agioritiko 400g.

Gemisto (with Chocolate flavor) 400g.

Gemisto (with Orange marmalade) 400g.
Back   
© 2009 Poursalidis A. & and sons Inc - "Siropiasta Sakis"   -   Terms of use
                                                           newsletter